آبی وار!

ادبی

به یادت

  • ۲۱:۲۱
به یادت زندگی کردن کم از لبخند دنیا نیست
همین تلقین برای زندگیِ تلخ من کافیست

علی یاد

پیری خیلی زود رس

  • ۲۱:۴۹

فرض کن دردیست در این سینه پنهانی هنوز

شِکوِه ای دارد که چون‌ پیری نمیدانی هنوز


سخت میبندی نگاهت را به مهتاب و سکوت

چشم بیدارِ صدای زنگ می مانی هنوز


فرض کن سرکوب شد فریادهایت چون نفس

زندگی زندانِ تنهایی و خندانی هنوز


بیست سالت هست و در عین جوانی پیرشدی

نو گلِ پژمرده ی تازه به گلدانی هنوز


(این هنوز قبلی انگاری که جایی مانده است

حبس رویاییست با توصیف حیرانی هنوز)


این نمیدانم نمیدانم درون شعر غوغا میکند

چون تو نیستی و تمامم هست ویرانی هنوز...


علی یاد

@arghavanie

https://t.me/arghavanie

کانال تلگرام
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan